ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Είναι η απαραίτητη άδεια που συνοδεύει κάθε επιχείρηση , προκειμένου να λειτουργήσει.

Τα στάδια έκδοσης της άδειας είναι τα παρακάτω:

  • Έλεγχος για να διαπιστωθεί αν στον προς ενοικίαση χώρο υπάρχει η δυνατότητα ίδρυσης του εν λόγω καταστήματος ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γής της περιοχής και την χρήση του κτηρίου.
  • Έλεγχος νομιμότητας του κτηρίου.
  • Η κατάθεση του φακέλου προέγκρισης ίδρυσης της επιχείρησης.
  • Η εκπόνηση της μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας της επιχείρησης.
  • Η έκδοση των σχεδίων της επιχείρησης.
  • Η εκπόνηση διαγράμματος ροής.
  • Η πλήρης διεκπεραίωση του φακέλου μέχρι τον τελικό έλεγχο από το Υγειονομικό και την έκδοση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

για άδειες λειτουργείας! Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και πάντα στις πιο προσιτές τιμές που προσφέρει το τεχνικό γραφείο Τέλλιος
TOP