Κλειδί η φορολογική δήλωση” Απαραίτητο στοιχείο, μεταξύ των δικαιολογητικών συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα, που συνοδεύουν την υποβολή αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα του νέου «εξοικονομώ κατ΄οίκον ΙΙ» θα είναι η φορολογική δήλωση του 2019, η οποία αφορά στο οικονομικό έτος 2018. Αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την ένταξη στο πρόγραμμα και

Σε συνέχεια της προκήρυξης του Β΄ κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», το B2Green παρουσιάζει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης ανά περιπτωση: Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας 1. Οικοδομική Άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο (όπως για παράδειγμα υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών) 1 . Για

TOP