Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση οικοδομικών αδειών για:

 •  Μονοκατοικίες
 • Πολυκατοικίες
 • Γραφεία–καταστήματα
 • Ξενοδοχειακές μονάδες
 • Βιομηχανικούς-βιοτεχνικούς χώρους
 • Πρατήρια καυσίμων
 • Συνεργεία αυτοκινήτων
 • Ιδιωτικά ΚΤΕΟ
 • Αποθήκες
 • Αλλαγή χρήσης χώρων
 • Νομιμοποιήσεις
 • Επισκευές
 • Κατεδαφίσεις
 • Προσθήκες
 • Ενισχύσεις
 • Εργασίες μικρής κλίμακας

Το γραφείο μας αναλαμβάνει Τοπογραφικά διαγράμματα που αφορούν :

 • Αποτύπωση εκτάσεων.
 • Χαράξεις ισοϋψών σε κτήματα.
 • Οριοθέτηση κτημάτων:
  • Από διανομές Υπουργείου Γεωργίας
  • Από γεωδαιτικό σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. ‘87
  • Από χάρτες Γ.Υ.Σ.
 • Διορθώσεις πράξεων εφαρμογής.
 • Καθορισμός αιγιαλού και παραλίας.
 • Καθορισμός λατομικών χώρων.
 • Χαράξεις οικοδομικών γραμμών.
 • Εμβαδομετρήσεις οικοπέδων και διανομές αυτών.
 • Τοπογραφικά διαγράμματα σε περιοχές που έχουν ενταχθεί ή που θα ενταχθούν στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Η Βεβαίωση μηχανικού Ν.4178/13, είναι υποχρεωτική για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή.

Τα στοιχεία που πρέπει να έχει ο μηχανικός, προκειμένου να εκδώσει τη βεβαίωση είναι :

 • Στέλεχος οικοδομικής άδειας
 • Τοπογραφικό διάγραμμα
 • Εγκεκριμένα σχέδια
 • Τίτλους ιδιοκτησίας
 • Νομιμοποιητικά στοιχεία σε περίπτωση αυθαιρέτου
 • Δήλωση ιδιοκτήτη

Για όλες τις μεταβιβάσεις ή μισθώσεις ακινήτων, απαιτείται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.

Το πιστοποιητικό συντάσσεται από εξειδικευμένο επιθεωρητή μηχανικό και κατατάσει το ακίνητο στην κατηγορία που ανήκει σύμφωνα με τις ενεργειακές απώλειες που έχει. Πόση ενέργεια απαιτείται για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης.

Προτείνει δε στον ιδιοκτήτη του ακινήτου, ποιές μετατροπές μπορεί να κάνει στην ιδιοκτησία του για να ανεβεί κατηγορία. Πόσο κοστίζουν οι αλλαγές που θα επιλέξει να κάνει.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την σύνταξη του ΠΕΑ υφιστάμενου κτιρίου - κατοικίας - διαμερίσματος είναι τα εξής:

⇒ Ιδιοκτησιακό καθεστώς του κτηρίου ή κατοικίας (αριθμός ιδιοκτησιών, εμβαδόν, πίνακας χιλιοστών).

⇒ Πλήρη στοιχεία ιδιοκτητών (ονοματεπωνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ).

⇒ Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (στην περίπτωση που το κτήριο έχει ενταχθεί το Εθνικό Κτηματολόγιο) ή Δήλωση και Κωδικός Ιδιοκτησίας Εθνικού Κτηματολογίου.

⇒ Οικοδομική άδεια, αρχιτεκτονικά σχέδια, σχέδια ξυλοτύπων.

⇒ Μελέτη θερμομόνωσης.

⇒ Πίνακας Κατανομής Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης.

⇒ Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων του κτηρίου ή κατοικίας της τελευταίας τριετίας (ΔΕΗ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ).

⇒ Φύλλο Συντήρησης και Ρύθμισης της κεντρικής θέρμανσης της τελευταίας τριετίας (συντήρηση καυστήρα).

⇒ Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου του κτηρίου (διαχειριστής)

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση Αδειών Λειτουργίας που αφορούν :

 • Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ψητοπωλεία, ταβέρνες, αναψυκτήρια, σνακ μπαρ, internet cafe, παντοπωλεία, οπωρολαχανοπωλεία, πρατήρια άρτου και ζαχαροπλαστικής, κάβες κ.α.)
 • Άδειες Λειτουργίας καταστημάτων που προσφέρουν υπηρεσίες Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής και καλλωπισμού, εργαστήρια δερματοστιξίας – tattoo κ.α.)
 • Άλλες δραστηριότητες που απαιτούν Άδεια Λειτουργίας (Εκπαιδευτήρια, Φροντιστήρια, Γυμναστήρια κ.α.)
 • Πρατήρια υγρών καυσίμων
 • Συνεργεία αυτοκινήτων
 • Ιδιωτικά ΚΤΕΟ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τις παρακάτω Στατικές Μελέτες :

 • Οπλισμένου σκυροδέματος
 • Μεταλλικής κατασκευής
 • Ξύλινης κατασκευής
 • Σύμμικτης κατασκευής
 • Φέρουσας τοιχοποιΐας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και πάντα στις πιο προσιτές τιμές που προσφέρει το τεχνικό γραφείο Τέλλιος
TOP